Com haureu pogut escoltar aquests dies, a partir d’ara els vehicles amb emissions de co2 hauran de pagar un nou impost, a més dels que ja paguen actualment.

Els vehicles obligats a tributar seran els de la categoria M1 (turismes de fins a 9 places), els N1 (transport de mercaderies fins a 3.500 kg), i les motocicletes. No han de pagar els donats de baixa definitiva o temporal per robatori, els vehicles oficials, el cos diplomàtic, ambulàncies, mèdics, funeraris i de persones amb mobilitat reduïda (només un per persona).També estan exempts clàssics i històrics, però amb alguns requisits.

L’import a tributar varia en funció del nivell d’emissions, amb uns tipus escalats.

Al 2021 es pagarà l’import meritat al 2020, del qual estan exempts fins a 120g/co2 els cotxes i motocicletes, i fins a 160g/co2 els comercials lleugers fins a 3500 kg. Aquesta taula variarà a l’alça aquest 2021 i només estaran exempts fins a 95 g/co2 els turismes i fins a 140 els comercials fins a 3500kg. Al 2021 també augmentarà el tipus impositiu.

L’import a pagar per turismes aquest 2021 (meritat al 2020) oscil.la entre els 6 i els 60 euros de mitja, els 4×4 entre 70 i 100 euros i les AUTOCARAVANES entre els 55 i els 180 euros.

Per fer-nos una mica a la idea, una Ducato 2.8 del 2003 pagarà uns 155 euros, una Renault Master del 2008 uns 170 euros, i una Ducato del 2020 uns 60 euros. Això pot variar en funció de la marca de l’autocaravana.

Més info a aquest enllaç per a que ho pugueu calcular amb el padró.