Hem quedat molt contents amb la feina feta amb el problema d’humitats que va aparèixer al garatge d’aquesta autocaravana.

Creiem que el nostre amic també ha quedat molt satisfet.

Humedad en el suelo de la autocaravana
Problema de humedad en la autocaravanaProblema de humedad en la autocaravana solucionado