Abans de recollir l’autocaravana us expliquem el bàsic per al funcionament i us enviem aquest vídeo per completar la info.