Si la responsabilitat del sinistre o l’accent és del nostre client, aquest pagarà el cost de la reparació fins a un màxim de 800€, que és el que correspon a la franquícia de l’assegurança a tot risc de les autocaravanes de lloguer.