Per llogar una de les nostres autocaranes hi ha un mínim de tres dies.