No per als lloguers de 4 dies en endavant.
Per als lloguers de 3 dies i per la caravana model Bela-low cost, està limitat a 400 km diaris.